Anadolu Efes Spor Kulübü’nden Açıklama...

Chris Singleton’a yapılan ileri radyolojik değerlendirme ve kardiyak incelemeler sonucunda, doktorlar oyuncumuzda perikardit ve iki taraflı plevral efüzyon tespit etmiştir. Tetkiklerde aort damarı sinüs valsalva hizasında anevrizma izlenmiş ancak diseksiyon izlenmemiştir. Oyuncumuzun tetkik ve tedavisine hastanede devam edilmektedir.

Oyuncumuz bugünü hastanede geçirecek, durumu yarın tekrar değerlendirilecektir. 

Gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır.