Üye Kayıt

Üye ol, takımını destekle, fırsatları kaçırma!
Artık online üyelik Fan Club numarası almanız için yeterli!

Üyelik Sözleşmesi’ni ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açık Rıza Metni’ni kabul etmeden önce, bu sayfanın altında ve https://www.anadoluefessk.org/aydinlatma-metni adresinde her zaman ulaşabileceğiniz Aydınlatma Metni’ni dikkatlice okuduğunuzdan emin olunuz.

Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club numaranız kişiye özeldir.

Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club Üyelik Sözleşmesi

Anadolu Efes Spor Kulübü Derneği ("Anadolu Efes") tarafından düzenlenen Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club'a üye olma hakkını kazanmak ve Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club'ın üyelerine sağladığı, genel ve özel kampanya, promosyon, tanıtım, puan kazanma ve sair avantajlarından yararlanmak için aşağıdaki Üyelik Sözleşmesi koşullarını kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim:

Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyelik başvurusu, Anadolu Efes'in www.anadoluefessk.org resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden, başvuru formlarındaki kişisel bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması ve koşulların kabul edilmesi suretiyle yapılabilir.

Başvuru formunun doldurulması ve üyelik talebinde bulunulması, Anadolu Efes'e başvuruyu kabul etme ve Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeliği düzenleme yükümlülüğü getirmez. Anadolu Efes başvuruyu sebep göstermeksizin reddedebileceği gibi, başvurunun kabul edilmesi için başkaca ek belgeler de talep edebilir.

Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeliği ve sağladığı avantajlar, üye adayının sağladığı e-posta adresine gönderilen üyelik aktivasyonu kodu veya linki üzerinden üye adayının aktivasyonu gerçekleştirmesi ve üyelik numarası alması ile başlayacaktır. (Önceki Katılım Koşulları uyarınca üyelik kartını imza mukabilinde teslim alan üyelerin üyelik koşulları saklıdır.) Üyelik Sözleşmesi’ni https://www.anadoluefessk.org/uyelik/kayit adresinde kabul eden üye, işbu Üyelik Sözleşmesi koşullarını kabul etmiş sayılır.

Üye, Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeliği ile www.anadoluefessk.org internet sitesinde ve mobil uygulamasında belirtilen ayrıcalık ve avantajların tamamından faydalanma hakkı kazanmış olacak, ayrıca reklam, pazar araştırması anketleri ve diğer üye memnuniyeti uygulamalarına katılabilecektir.

Üye, Anadolu Efes tarafından çeşitli mecralarda ilan edilen avantaj ve kampanyaları ve bunların sürelerini kendisi takip edecektir. Bu hususta Anadolu Efes'in üyeyi herhangi bir bilgilendirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Farklı üyelere ait Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club'ların sağladığı avantajlar birleştirilemez.

Anadolu Efes'in dönemsel olarak uygulayabileceği kampanya ve avantajlar ile Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club kampanya ve avantajları birleştirilemez. Böyle bir durumda, üyeye en avantajlı olan kampanya tek başına uygulanır.

Anadolu Efes, 18 (on sekiz) yaşından küçük Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyelerine farklı uygulamalarda bulunabilir, Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club'ın sağladığı avantajları kısmen veya tamamen değiştirebilir ya da iptal edebilir.

Anadolu Efes, önceden bildirimde bulunmaksızın işbu Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyelik koşullarını kısmen veya tamamen değiştirebilir veya Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club uygulamasını tamamen sona erdirebilir.

Anadolu Efes, Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club Üyeliği’ni sebep göstermeksizin iptal edebilir ve üyelik kartı teslimi ile üyeliği tamamlananlardan kartın iadesini talep edebilir.

Üye, Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club'ın sağladığı kampanya ve avantajlardan hiçbir şekilde faydalanamaz.

Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club hediyelerinden Euroleague dış saha maçı seyahati, takımla birlikte kampa gitme ve Final Four'a gitme hediyeleri iki sezon üst üste aynı kişi tarafından kazanılamaz.

Üye adına düzenlenecek Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club kullanıcı adı ile şifre veya üyelik kartı teslimi ile üyeliği tamamlananlar için geçerli olmak üzere üyelik kartı sadece üye tarafından kullanılacak olup, bunların saklanmasından üye sorumludur. Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club'ın üyeye sağladığı avantajların üye dışında farklı kişiler tarafından kullanılması ve/veya devredilmesi mümkün değildir. Aksi halde üye, bu avantajları kaybeder ve Anadolu Efes, Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club Kart’ı bloke edebilir ve üyeliği iptal edebilir. Üyeliği bu şekilde iptal edilen üye, tekrar Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club başvurusunda bulunamaz.

Üye, Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club kartının çalınması veya kaybolması halinde veya şifresinin başkası tarafından ele geçirilmesi halinde bu durumu derhal 212 – 449 38 00 numaralı telefonu arayarak Anadolu Efes'e bildirecektir. Bildirimin yapılmasına kadar geçen sürede doğabilecek her türlü zarardan üye sorumludur.

Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club Kartı arkasında yer alan ifadeler işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olup; kartın mülkiyeti, ismi, logosu, markası ve sair tanıtıcı işaretlerine ilişkin tüm fikri ve sınai haklar Anadolu Efes'e aittir. Üyeliği herhangi bir nedenle sona eren üye Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club Kartı'nı en kısa sürede Anadolu Efes'e iade etmek zorundadır.

Doğabilecek ihtilaflarda, Anadolu Efes'in defter ve kayıtları kesin delil teşkil edecektir.

Üye, Anadolu Efes'e verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde değişiklik olması halinde söz konusu değişiklikleri Anadolu Efes'e derhal bildireceğini, aksi halde sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

Anadolu Efes Spor Kulübü Derneği ve tedarikçilerinin çalışanları ile, bunların birinci derece yakınları Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club‘a üye olamazlar.

Anadolu Efes Spor Kulübü Derneği
Mahmutbey Mahallesi Ordu Caddesi 2581 Sokak No:3 Bağcılar/İstanbul
www.anadoluefessk.org
0212 - 449 38 00

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Açık Rıza

Üyelik ekranında tarafıma sunulan, ayrıca Anadolu Efes Spor Kulübü Derneği (“AESK”) web sayfası (https://www.anadoluefessk.org/fan-club) ile mobil uygulaması üzerinden her zaman ulaşabileceğim ANADOLU EFES SPOR KULÜBÜ FAN CLUB ÜYELİĞİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BİLDİRİMİ’nde (“Aydınlatma Bildirimi”) detaylı olarak açıklandığı şekilde; kişisel verilerimin veri sorumlusu sıfatıyla Anadolu Efes Spor Kulübü Derneği tarafından işlenmesine aşağıdaki rıza beyanı ile özgür irademle onay veriyorum:

Ticari İletişim İzni

X

Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club ÜyeliğiKişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Bildirimi

1. AMAÇ ve KAPSAM

Anadolu Efes Spor Kulübü Derneği (“Anadolu Efes”) olarak; üyelerimize genel ve özel kampanya, promosyon, tanıtım, indirim, puan kazanma ve sair avantajlarından yararlandırmak üzere, Katılım Koşulları https://www.anadoluefessk.org/uyelik/kayit adresinde bulunan “Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club Üyeliği” (“Fan Club Üyeliği”) isimli üyelik programı yürütmekteyiz. İşbu Aydınlatma Bildirimi ile, Fan Club Üyeliği kapsamında kişisel verilerinizin nasıl işlendiği konusunda sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aydınlatmak isteriz.

2. VERİ İŞLEME FAALİYETLERİMİZ HAKKINDA BİLGİLER

2.1. Veri Sorumlusu’nun Kimliği

Aşağıda detaylıca açıklanan veri işleme faaliyetleri bakımından Veri Sorumlusu Anadolu Efes Spor Kulübü Derneği’dir.

2.2. Hangi Kişisel Verilerinizin Hangi Amaç ve Hukuki Sebeplerle İşleneceği

Fan Club Üyeliği kapsamında hangi kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceğini, dayandığımız hukuki sebepleri ile aşağıda detaylıca izah etmek isteriz:

Kişisel Veri Türü Kişisel Verinizi İşleme Amacımız Kişisel Verinizi İşlemek için Dayandığımız Hukuki Sebepler
Adınız, Soyadınız
T.C. Kimlik Numaranız
Doğum Tarihiniz,
E-posta adresiniz
Fan Club Üyeliği’e kaydın tamamlanması; üyelik aktivasyon kod ve link’inin üye adayına gönderilmesi, aynı kişinin birden fazla üyelik kaydında bulunmasının engellenmesi, verilen kimlik bilgilerinin T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün https://tckimlik.nvi.gov.tr/Modul/TcKimlikNoDogrula adresindeki modül ile doğrulanması; taraftarlara verdiğimiz hizmetleri sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yerine getirmek; dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek; Fan Club üyeliği uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek; yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2-c uyarınca, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ”Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2-f uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması”
Cep telefonu numaranız
E-posta adresiniz
Fan Club Üyelik koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili Taraftarlarımız ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek; Taraftarların Anadolu Efes’ten talep ettiği ürünler ile müsabaka biletlerini satmak, pazarlamak ve dağıtmak; Anadolu Efes veya hissedarlarımız, sponsorlarımız, anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından Taraftarlarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili Taraftarlarımızı bilgilendirebilmek; hizmetlerimiz ile ilgili Taraftar şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/1 uyarınca açık rızanız
Doğum tarihiniz
Cinsiyetiniz
Mesleğiniz
Yaşadığınız İl
Yaşadığınız İlçe
Sponsorluk ve diğer pazarlama faaliyetlerinde doğru kararları almamız amacıyla üye memnuniyetini sağlamak amacıyla taraftarlarımızı tanıyabilmek ve analizde kullanabilmek, sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/1 uyarınca açık rızanız

2.3. Taraftarın Kişisel Bilgilerini Hangi Üçüncü Kişilerle ve Hangi Amaçlar Doğrultusunda Paylaşırız?

Adınız-soyadınız, Fan Club üyelik numaranız ve e-posta adresinizi; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak; üyelik avantajlarını uygun şekilde üyelerimize sağlayabilmek, tedarik etmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için işbirliği yaptığımız anlaşmalı program ortağı işletme, kurum, sponsor gibi kuruluşlara aktarmaktayız.

Başvuru formunda doldurduğunuz ve yukarıda sıralanan kişisel verilerinizi, açık rıza vermeniz halinde açık rızanıza dayanarak Fan Club Üyeliği uyarınca sizlere daha iyi hizmet sunabilmek, taraftar memnuniyetini sağlayabilmek ve çeşitli pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla anlaşmalı olduğumuz ajans, reklam şirketleri ve anket şirketlerine ve ilgili iş ortaklarımıza aktarmaktayız.

Başvuru formunda doldurduğunuz kişisel verileriniz, açık rıza vermeniz halinde açık rızanıza dayanarak; Fan Club programının yönetilmesi amacıyla hizmet sağlayıcımıza (tedarikçimize) aktarılacaktır. Hizmet sağlayıcımızın data sunucularının lokasyonu Almanya’da olup kişisel verileriniz açık rızanız olması halinde açık rızanıza dayanarak yurtdışına aktarılmış olmaktadır. Anadolu Efes, hizmet sağlayıcısında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Fan Club Üyeliğiniz ve kampanyalara katılım gibi sorularınız hakkında AESK Fan Club Whatsapp İletişim Hattı’na sorunuzu bildirmeniz halinde cep telefon numaranız ve sağlamanız halinde kimlik bilginiz; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak Whatsapp İletişim Hattı’nı yöneten hizmet tedarikçimize aktarılmış bulunacaktır. Cep telefonunuz, söz konusu tedarikçimize açık rızanız olması halinde açık rızanıza dayanarak; taraftar memnuniyetini sağlamak adına siz üyelerimizle Anadolu Efes adına iletişime geçmek amacıyla aktarılacaktır.

Ad-soyad-T.C. kimlik numarası veya iletişim bilgileri gibi talep edilebilecek bilgileriniz; “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek için zorunlu olması” sebebine dayanarak Kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşlarının kamu düzenini sağlamaya yönelik olarak taleplerini karşılamak amacıyla kamu kurumlarına, kolluk kuvvetlerine veya mahkemelere aktarılabilecektir.

Yukarıdaki amaçlar kapsamında, üçüncü kişilere yapılacak aktarımlar sırasında meydana gelebilecek hak ihlallerinin önüne geçmek amacıyla gerekli teknik ve idari önlemler alınmakta; gerektiğinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerden gizlilik taahhüdü alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Anadolu Efes sorumlu değildir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme ve aktarılma amaçları konusunda diğer bilgilere, https://www.anadoluefessk.org/kvk adresinde yer alan Anadolu Efes Spor Kulübü Derneği Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz. Web sitesi ziyaretleriniz kapsamında işlenecek verileriniz konusunda https://www.anadoluefessk.org/ adresinde yer alan Anadolu Efes Spor Kulübü Derneği Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Taraftarların Kişisel Verilerini Hangi Yöntemlerle İşleriz?

Kişisel verileriniz Anadolu Efes'in www.anadoluefessk.org resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden, başvuru formlarındaki kişisel bilgilerin tarafınızca eksiksiz olarak doldurulması suretiyle, otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

3. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUNİ HAKLARINIZ

Kişisel verisi işlenen ilgililerin veri sorumlusuna başvurarak kullanabileceği hakları 6698 sayılı Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi’nde düzenlenmiştir. Söz konusu başvurularınızı aşağıdaki yöntemlerle Anadolu Efes’e iletebilirsiniz:

  • Kimliğinizi tespit edici belgeler ile veya noter kanalı ile Mahmutbey Mahallesi Ordu Caddesi 2581 Sokak No:3 Bağcılar/İstanbul adresine yazılı olarak veya;
  • anadoluefessporkulubu@hs03.kep.tr adresine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınız bulunması halinde güvenli elektronik imzalı olarak iletmek suretiyle kullanabilirsiniz.

Başvurunuzun mevzuata uyumlu ve kolay şekilde oluşturulması adına https://www.anadoluefessk.org/pub/aesk-veri-basvuru-formu.pdf adresinde bulunan Başvuru Formu’nu doldurup imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen yöntemlerle Anadolu Efes’e iletebilirsiniz. Anadolu Efes, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Anadolu Efes tarafından mevzuat uyarınca belirlenen ücret talep edilecektir.

Anadolu Efes Spor Kulübü Derneği
Mahmutbey Mahallesi Ordu Caddesi 2581 Sokak No:3 Bağcılar/İstanbul
www.anadoluefessk.org
0212 - 449 38 00