Anadolu Efes Fan Club'a Hemen Üye Ol · Üye Girişi
· Üyelik Aktivasyon
Üye Kayıt

Üye ol, takımını destekle, fırsatları kaçırma!
Artık online üyelik Fan Club numarası almanız için yeterli!

Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club numaranız kişiye özeldir,
 T.C. Kimlik numaranız doğrulama amacıyla bir seferlik kullanılacaktır.

Anadolu Efes Spor Kulübü tarafından pazarlama faaliyetleri, kampanyalar ve benzeri fırsatlar hakkında bilgilendirilme amacıyla aşağıda belirtilen yöntemler ile tarafınızla iletişim kurulmasına izin veriyorsanız ilgili kutuyu işaretleyin. Dilediğiniz zaman profil sayfanızdan bu işaretleri kaldırarak listelerimizden çıkabilirsiniz.

Katılım Koşulları

Anadolu Efes Spor Kulübü Derneği ("Anadolu Efes") tarafından düzenlenen Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club'a üye olma hakkını kazanmak ve Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club'ın üyelerine sağladığı, genel ve özel kampanya, promosyon, tanıtım, puan kazanma ve sair avantajlarından yararlanmak için aşağıdaki koşullar› kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim:

 1. Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club başvurusu, Anadolu Efes'in ev sahibi olduğu maçlarda kurulan Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club standından veya Anadolu Efes'in www.anadoluefessk.org resmi internet sitesi üzerinden, başvuru formlarındaki kişisel bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması suretiyle yapılabilir.

  Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club başvurusunda bulanan kişinin 18 (on sekiz) yaşından küçük olması halinde, başvuru formuna ek olarak velisinin imzalı nüfus cüzdanı fotokopisi Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club standına teslim edilmelidir.

  Başvuru formunun doldurulması, Anadolu Efes'e başvuruyu kabul etme ve Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club düzenleme yükümlülüğü getirmez. Anadolu Efes başvuruyu sebep göstermeksizin reddedebileceği gibi, başvurunun kabul edilmesi için başkaca ek belgeler de talep edebilir.

 2. Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club'ın sağladığı avantajlar, kartın imza mukabilinde üyeye teslim edilmesinden ve kartın kullanıma açılmasından sonra başlayacaktır. Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club'ı imza mukabilinde teslim alan üye işbu üyelik koşullarını da kabul etmiş sayılır.

 3. Üye, Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club ile www.anadoluefessk.org internet sitesinde belirtilen ayrıcalık ve avantajların tamamından faydalanma hakkı kazanmış olacak, ayrıca reklam, pazar araştırması anketleri ve diğer üye memnuniyeti uygulamalarına katılabilecektir.

 4. Üye, Anadolu Efes tarafından çeşitli mecralarda ilan edilen avantaj ve kampanyalarıve bunların sürelerini kendisi takip edecektir. Bu hususta Anadolu Efes'in üyeyi herhangi bir bilgilendirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

  Farklı üyelere ait Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club'ların sağladığı avantajlar birleştirilemez.

  Anadolu Efes'in dönemsel olarak uygulayabileceği kampanya ve avantajlar ile Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club kampanya ve avantajları birleştirilemez. Böyle bir durumda, üyeye en avantajlı olan kampanya tek başına uygulanır.

 5. Anadolu Efes, 18 (on sekiz) yaşından küçük Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyelerine farklı uygulamalarda bulunabilir, Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club'ın sağladığı avantajları kısmen veya tamamen değiştirebilir ya da iptal edebilir.

 6. Anadolu Efes, önceden bildirimde bulunmaksızın işbu Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyelik koşullarını kısmen veya tamamen değiştirebilir veya Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club uygulamasını tamamen sona erdirebilir.

 7. Anadolu Efes, bazı pazarlama faaliyetlerinde üye bilgilerini kullanabilir. Üyenin kişisel bilgileri (e-posta adresi, yaşı vb.) Anadolu Efes ve/veya birlikte çalıştığı üçüncü partiler tarafından düzenlenen aktivitelere ve kampanyalara davet, sair amaçlı elektronik posta gönderileri ve benzeri pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere paylaşılabilir.

  Bahse konu kullanım hakkı Anadolu Efes'e, süre, yer ve muhteva açısından sınırsız olarak tanınmaktadır. İşbu kullanım hakkı Anadolu Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeliği herhangi bir sebeple sona erse dahi yürürlüğünü devam ettirecek şekilde tahsis edilmiştir. Üye, aksini yazılı olarak bildirmediği sürece kişisel bilgilerinin bu maddede öngörülen şekilde kullanıma muvafakat eder.

 8. Anadolu Efes, üyeye verilen Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club'ı sebep göstermeksizin iptal ederek iadesini talep edebilir.

 9. Üye, Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club'ın sağladığı kampanya ve avantajlardan hiç bir şekilde faydalanamaz.

 10. Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club hediyelerinden Euroleague dış saha maçı seyahati, takımla birlikte kampa gitme ve Final Four'a gitme hediyeleri iki sezon üst üste aynı kişi tarafından kazanılamaz.

 11. Üye adına düzenlenecek Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club, kullanıcı adı ve/veya şifre, sadece üye tarafından kullanılacak olup, bunların saklanmasından üye sorumludur. Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club'ın üyeye sağladığı avantajların üye dışında farklı kişiler tarafından kullanılması ve/veya devredilmesi mümkün değildir. Aksi halde üye, bu avantajları kaybeder ve Anadolu Efes, Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club'ı bloke edebilir ve üyeliği iptal edebilir. Üyeliği bu şekilde iptal edilen üye, tekrar Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club başvurusunda bulunamaz.

 12. Üye, Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club'ın çalınması veya kaybolması halinde bu durumu derhal 212 - 251 58 28 numaralı telefonu arayarak Anadolu Efes'e bildirecektir. Bildirimin yapılmasına kadar geçen sürede doğabilecek her türlü zarardan üye sorumludur.

 13. Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club arkasında yer alan ifadeler işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olup; kartın mülkiyeti, ismi, logosu, markası ve sair tanıtıcı işaretlerine ilişkin tüm fikri ve sınai haklar Anadolu Efes'e aittir. Üyeliği herhangi bir nedenle sona eren üye Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club'ı en kısa sürede Anadolu Efes'e iade etmek zorundadır.

 14. Doğabilecek ihtilaflarda, Anadolu Efes'in defter ve kayıtları kesin delil teşkil edecektir.

 15. Üye, Anadolu Efes'e verdiği bilgilerin doğruluğunu, bu bilgilerde değişiklik olması halinde söz konusu değişiklikleri Anadolu Efes'e derhal bildireceğini, aksi halde sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

 16. Anadolu Efes Spor Kulübü Derneği ve tedarikçilerinin çalışanları ile, bunların birinci derece yakınları Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club‘a üye olamazlar.